Redskapsfester og sveisefeste til traktor og anleggsmaskiner.